Helse

Helse

Tekst skrevet av Anita H. Engebakken ved Kimburu
Endret/redigert: Laila S. Johansen ved Spartacus

 

Som alle andre rasekatter og huskatter har også Bengalkatten noen ting man skal være klar over når det gjelder den genetiske helsen til rasen.  Det som har hatt størst oppmerksomhet over en tid er sykdommen HCM, men også FIP ser ut til å ligge i en del linjer, og nylig har oppdrettere begynt å teste for PK-def. og det viser seg at mange bengaler er bærere av denne sykdommen, og noen er syke. Man skal også være oppmerksom på sykdommen PRA. Jeg skriver litt mer om de enkelte sykdommene her. For smittsomme sykdommer har jeg listet noen kilder nederst på siden.

 

Felles for all sykdom er at det er viktig med åpenhet og ærlighet oss opdrettere imellom. Det er også viktig at kattungekjøpere som skal ha kosekatter får vite som eventuelle problemer som kan ligge hos foreldrelinjene. Det er bare ved å stå sammen vi kan avle oss vekk fra disse sykdommene å få en friskere rase!

 

 

 

Hypertrophic Cardio Myopathy - HCM

 

 

 

 

 

HCM er en hjertesykdom som gjør at veggene i hjertet fortykkes og hjerte i sin helhet forstørres. Det er spesielt venstre hjertekammer (ventrikkel) som får tykkere vegger. Når hjerteveggene blir tykke nok klarer ikke hjertet å pumpe blod rundt i kroppen lenger og katten får hjertestans og dør.  Noen katter er i litt dårlig form før de får hjertestans, men i de aller fleste tilfeller er dette en plutselig død som kommer overraskende dersom ikke katten tidligere har hatt en HCM undersøkelse og funnet å ha sykdommen. Ved en vanlig dyrlegesjekk er det ikke sikkert man ser noen tegn til sykdommen, da ikke alle HCM syke katter har en bilyd på hjertet.

 

 

 

HCM er sagt å ha en autosomal dominant nedarving. Dette betyr vanligvis at alle som har genet for sykdommen er/blir syke. Da burde det vel være enkelt å avle seg vekk fra denne sykdommen?  Dessverre er det ikke så enkelt. En del katter har sykdommen genetisk sett, men uttrykker den aldri. Heller ikke ved HCM undersøkelser.  Sykdommen kan være synlig på HCM undersøkelser alt fra tidlig kattunge alder til først ved høy og gammel alder (10 år eller mer). Vanligvis ser det ut til at man kan se sykdommen ved 2 års alder eller tidligere hos de aller fleste, er de fortsatt normale ved 5/6 års alder er sjansene store for at katten aldri utrykker sykdommen. Er de normale ved 8 års alder anseer man vanligvis at katten er uten for faresonen for å utrykke sykdommen, med annet det har vært store forandringer fra kattens tidligere undersøkelser.

 

Det sier seg selv at en katt på 2, 5 eller 8 år som regel har vært i avl dersom den  har sett helt normal og frisk ut frem til da. Derfor er det veldig vanskelig å håndtere denne sykdommen fra et avlssynspunkt.  Det er viktig å merke seg at en HCM normal katt etter en undersøkelse kan kun sies å være normal opp til denne dagen, hva som skjer i morgen vet man ikke. Det er eksempler på katter som har blitt scannet HCM normale for så å dø av sykdommen så lite 6 mnd seinere! Selv om årlig testing er det som vanligvis går for å være en sikker margin for å plukke opp forandringer i hjertet.

 

 

 

 

 

Pawpeds har laget noen anbefalinger for rasen Maine Coon og arbeid med HCM. Det er ikke noen Bengal spesifikke anbefalinger pr. idag, men de for Maine Coon er bedre enn ingen. Du kan lese disse her:

 

http://pawpeds.com/healthprogrammes/recommendations_no.html

 

 

 

En liste over PawPeds godkjente veterinærer som utfører HCM undersøkelser finner du her:

 

http://pawpeds.com/healthprogrammes/vetlist_no.html

 

Det finnes flere veterinærer som utfører HCM undersøkelser. Mange av disse vil være like gode som de som er med i PawPeds programmet, og alle er langt bedre enn ingen undersøkelse.

 

 

 

Vær obs på at det er vanskelig å lese en HCM rapport. Dersom du mener du ser noen tall som burde tilsvare at katten er eller ikke er syk, men veterinæren som utførte undersøkelsen mener noe annet. Da er sannsynligheten overveldene for at veterinæren har rett! Disse veterinærene er spesialister som har tatt tilleggsutdannelser på hjertet og sykdommen HCM hos katt.

 

 

 

 

 

Pyruvate Kinase Mangel (Deficiency) - PK-def.

 

 

 

 

 

PK-def. er en sykdom som påvirker de røde blodlegemene (erytrhrocyttene) ved at de får en tidligere celledød dersom de mangler PK. Dette vil føre til anemi. Alvorligheten kan være alt fra en periode med lavere aktivitet og dårligere appetitt, men at katten ellers lever et normal-langt liv. Til den andre ytterligheten hvor kattene dør av anemi før 2-års alder.  Symptomene kan minne om tørr FIP og det kan være at en del katter som tidligere ble diganosert til å ha denne sykdommen egentlig hadde PK-def.

 

 

 

PK-def. er en sykdom som nedarves autosomalt recessivt. Dette betyr at katten må ha to kopier av det defekte genet for å bli syk. Det betyr også at  begge foreldrene til en syk katt må ha vært bærere eller selv ha vært syke, eller en syk og en bærer.  Siden sykdommen så nylig har fått oppmerksomhet hos Bengal er det vanskelig å si hvor stor andel av kattene som er påvirket, men det virker til å være en ganske stor andel.

 

 

 

Det er viktig å merke seg at de kattene som kun er bærere (har en kopi av det defekte genet) aldri vil bli syke eller på noen annen måte påvirket av sykdommen. Disse vil leve et helt normalt liv og dersom man har katter som er testet fri for PK-def så kan man også bruke katten i avl da ingen av kattungene i en slik paring vil bli syke. I neste omgang kan man velge å gå videre med de kattungene som blir fritestet og på denne måten kan man avle seg vekk fra sykdommen uten å miste verdifult genetisk materiale.

 

PK-def. tester man ved å sende inn en DNA-prøve til et laboratorie som tester for dette. Et slik laboratorie er Veterinary Genetics Laboratory (VGL) på UC Davies i California. Det er lett og relativt enkelt å sende inn prøver hit.

 

http://www.vgl.ucdavis.edu/services/cat/

 

 

 

Siden det er såpass enkelt å teste en katt for PK-def. er dette noe alle bør gjøre for å sikre en god fremtidig helse for sine kattunger og rasen som helhet.

 

 

 

 

 

Feline Infectious Peritonitis - FIP

 

 

 

 

 

 

FIP er en sykdom man ikke helt har taket på. Er den hovedsakelig arvelig eller smittsom? Man vet at viruset som gir FIP (FIPV) er en mutert form fra kattens vanlige coronavirus (FeCoV/FECV). Dette er et veldig vanlig virus, så vanlig at de aller fleste katter som bor eller har bodd hos en oppdretter, på kattepensjonat eller vært i kontakt med mange andre katter på andre vis har hatt denne smitten, og viruset smitter lett. Som regel får katten ingen symptomer eller en mild forbigående diarre.

 

 

 

Så hvorfor muterer viruset til FIP hos enkelte katter?  Det er som regel kattunger og eldre katter samt katter som har et nedsatt immunforsvar som utvikler FIP. Men det virker også til å være en genetisk komponent med i bildet.  Man ser at enkelte linjer har langt flere individer som utvikler sykdommen. Noen ganger kan hele kull bli påvirket, mens andre kattunger født på samme sted til samme tid aldri blir syke.  Det er viktig å merke seg at FIPV ikke smitter, det muteres i den enkelte kattenes kropp.

 

 

 

Dessverre er det ingen pålitelig test for FIP. De fleste diagnoser blir stilt ved nekropsi etter kattens død.  Mange andre sykdommer kan gi symptomer som minner om FIP, det er derfor viktig å utelukke alle andre mulige sykdommer før man går til det skrittet og avliver en katt som kunne blitt kurert for en annen sykdom.  Sykdommen FIP har ingen behandlig utenom symptomatisk, og ingen kur. En katt som har utviklet FIP vil dø.

 

 

 

For mer informasjon om sykdommen og forskning som pågår om denne les mer her:

 

http://www.winnfelinehealth.org/Pages/FIP_Web_2010.pdf

 

 

 

 

 

Progressiv Retinal Atropy - PRA

 

PRA er en samlebetegnelse på øyensykdommer som gjøre at netthinnen degenereres over tid. Dette vil til slutt gjøre at katten blir blind. Sykdommen er kjent fra flere ulike katter, men hos katt er det best kjent fra rasene Abyssiner og Somali. Bengal har Abyssiner langt bak i sitt opphav, men det har ved studier vist seg og de ikke nødvendigvis har den samme mutasjonen. Per idag finnes det derfor ikke en god DNA test for PRA hos Bengal, og man må ha de øyenlyst for å se om katten kan ha en øyensykdom.  PRA virker ikke til å være veldig utbredt i rasen, men noen individer finnes.